Bükeyr bin Şeddad Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi, -Sahabi-

Bükeyr b. Şeddâd el-Leysî Sahâbî.

Üsdü’l-ğâbe ile el-İşûbe’öe adıyla il­gili olarak Bekir b. Şeddâh şekli tercih edilmektedir. Şeddâh onun dedelerinden biridir. Bazı kaynaklarda İse kendisinden Bükeyr b. Abdullah diye söz edilmekte­dir. Bükeyr çocukluk yıllarında Hz. Pey-gamber’e hizmet etti. Bulûğ çağına ge­lince durumunu Hz. Peygamber’e anla­tarak bundan böyle hanımlarının yanı­na serbestçe girmesinin doğru olmaya­cağını söyledi. Onun bu davranışından memnun olan Hz. Peygamber, “Allahım, sözünü doğrula ve kendisini kurtuluşa erdir!” diye dua etti. Bu dua yıllar son­ra Hz. Ömer’in hilâfeti zamanında ger­çekleşti. Arkadaşlarından biri cihada gi­derken ailesini ona emanet etmişti. Bü­keyr arkadaşının evine uğradığı bir gün orada arkadaşının hanımıyla ilişki ku­ran ve bu ilişkiyi müstehcen bir şiirle anlatmakta olan bir yahudiyi öldürdü; er­tesi gün yahudinîn katilini araştıran ha­lifeye maktulün yaptıklarını anlatarak onu kendisinin öldürdüğünü söyledi. Hz. Ömer Bükeyr’i haklı buldu ve Hz. Pey­gamber’in yaptığı duayı da göz önüne alarak onu cezalandırmadı. Bükeyr’in Kadisiye Savaşı’nda gösterdiği cesaret de zikre değer. Savaşın sonlarına doğru bozguna uğrayan İranlılar Dicle ırmağı üzerindeki köprüleri tahrip ederek ge­ri çekilmişlerdi. Kumandan Sa’d b. Ebû Vakkâs, coşkun bir şekilde akan Dicle’­den askerlerini karşı tarafa nasıl geçi­receğini düşünürken Bükeyr, Atlâl diye anılan meşhur atını ırmağa sürdü ve nehri geçti. İslâm askerleri de kendisini takip ettiler.

Hicretin 2

2. yılında Sürâka b. Amr’ın kumandasında Azerbaycan fethinde bu­lunan ve Mugan’ın İslâm topraklarına katılmasını sağlayan Bükeyr’in Azerbay­can’da şehid düştüğü rivayet edilmek­tedir.

Diyanet İslam Ansiklopedisi