Birinci Dünya Harbinde Samsun ve Çevresinde Ermeni Tehciri Uygulamaları Üzerine Birkaç Belge

0
44

Hasan
Babacan –
Birinci Dünya Harbinde Samsun ve Çevresinde Ermeni Tehciri
Uygulamaları Üzerine Birkaç Belge

İstanbul Galata’daki Ermeni Büyük Merkez
Okulu’nda 1914 yılı Mayıs ayında, Patrikhane’den görevlendirilen rahip Gabriel
Cevahirciyan’ın başkanlığında Taşnaksutyun, Veragazmiyal Hınçak, Ramgavar temsilcilerinden
oluşan Birleşik Millî Ermeni Kongresi, “Ermenilerin Osmanlı Hükümetine sadık
kalmaları” şeklinde bir karara vardı. Taşnaksutyun reisleri de bu şekilde
propagandalar yaparak bu suretle Osmanlı Hükümetine güven vermek istediler.

Ermeni Komiteleri, (…) planlarını uygulamaya
Rusya’da başladılar.

Ermeni gönüllüleri Rus ordusuna, çetelere,
intikam alaylarına girmek üzere Kafkasya’ya toplanıyorlardı (s. 116).

Zeytun’da 30 Ağustos 1914’te çıkan
ayaklanmayı Kayseri, Bitlis, Erzurum, Mamuretülaziz, Diyarbakır, Sivas,
Trabzon, Ankara, Van, İzmit, Adapazarı, Hüdavendigâr, Adana, Halep, İzmir,
Canik ayaklanmaları takip etti (s. 117).

Babacan, Hasan. (2006), “Birinci Dünya Harbinde Samsun ve Çevresinde Ermeni Tehciri Uygulamaları
Üzerine Birkaç Belge
,” Geçmişten
Geleceğe Samsun
, Ed. Cevdet Yılmaz, Cilt: 1, (s. 115-133), Samsun