Bilişim teknolojileri Nedir Ne Demek, Anlamı Hakkında Bilgş

Bilişim teknolojileri nedir? Bilişim teknolojisi; Hertürlü bilgi ve verinin toplanmasında, tüm bu verilerin işlenmesinde ve bu bilgi ve verilerin depolanmasında, ağ sistemleri aracığılıyla bir yerden bir yere iletilip son kullanıcıların hizmetine ve kullanımına sunulmasında kullanılan iletişim teknikleri ve bilgisayarlar dahil tüm bu teknolojileri kapsayan bir bütünün adlandırılmasıdır. Bilişim teknolojileri ülkelerin birinci ve üçücncü sınıf olmalarını belirleyebilecek kadar önemi bulunmaktadır. Bilişim teknolojileri devrimsel nitelikli değişimlere neden olmaktadırlar. Bilişim teknolojileri yardımıyla bilgiler milyonlarca insana hızlı bir şekilde ulaştırılabilmektedir. Bilişim teknolojileri ana kategorileri nelerdir? 1- Yazılım 2- Hizmetler 3- Donanım 4- Ekipmanlar Yakınsama nedir? Yakınsama, kişisel bilgisayarın, iletişimin ve televizyonun erişilebilir bir kullanıcı tecrübesinde birleştirilmesidir. Bilişim teknolojileri kurumlara yararları nelerdir? 1- Firmaların iç verimlilik oranlarını yükseltir. 2- Üretim maliyetlerinin düşürülmesini sağlar. 3- Firmaların bilgiye hızlı ulaşmalarını sağlar. 4- Firmaların küresel ölçekli rekabetlere girişebilmelerine olanak sağlar. 5- Üretimde verimliliğin daha da artmasını sağlamıştır 6- Sıfır hatayla üretimin gerçekleşmesini sağlamıştır. Başlıca bilişim teknolojileri nelerdir? Bilişim teknolojilerini sadece bilgisayarlar olarak göstermek oldukça yanlıştır. Bilişim teknolojileri aşağıdaki teknolojileride içerisine almaktadır: 1- Firma ve bürolarda kullanılan bilgi işlem ve hesap makineleri. 2- İzole edilmiş metal ve kablo mamulleri. 3- Elektronik supap ve tüp mamuller ile diğer elektronik parçalar. 4- Televizyon ve radyo vericileri ile ilgili ürünler, telefon ve telgraf hat cihazları. 5- Televizyon ve radyo alıcıları mamulleri, ses ve video kayıt cihazları, teksir cihazları ve yardımcı ürünler. 6- Endüstriyel süreç araçları dışında, ölçme, kontrol, test, rota saptama vb. amaçlarla kullanılan araç ve cihazların mamulleri. 7- Endüstriyel süreç kontrol araçlarıyla ilgili mamuller, bilişim teknolojileriyle ilgili hizmetler. 8- Makine ve ekipmanların toptan satışı ve tedariki. 9- Bilgisayar dahil, işyeri makine ve bilgi işlem ekipmanlarının kiralanması. 10- Telekomünikasyon. 11- Bilgisayar ve ilgili hizmetler.