Bilim Sözleri Bilime Dair Filozof ve Bilim Adamlarının Sözleri

Bilim, iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir.
Aristoteles

Şüpheli ve bilime aykırı yorumlar yapmamaya dikkat etmeliyiz. Böylece Tanrı’nın sözünü inançsızlara alay konusu yapmaktan kaçınmış oluruz.
Aurelius Augustinius

Bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder.
İbni Sina

Ne gördüğüm hakikati gizlemekten hoşlanırım, ne de bunu açıkça ifade etmekten korkarım. Aydınlık ve karanlık arasındaki, bilim ve cehalet arasındaki savaşa her yerde katıldım. Bundan dolayı her yerde zorlukla karşılaştım ve cehaletin babaları olan resmi akademisyenlerin yanı sıra kalın kafalı çoğunluğun öfkesinde hedef olarak yaşadım.
Giordano Bruno

Kuşku,bilimin babasıdır
Galileo Galilei

İlk iki dönem geride kalmıştır; pozitif bilimin ve düşüncenin hâkim olduğu döneme girdik.
Auguste Comte

İnsan akıllı bir yaratıktır; böyle olduğu için de uygun gıdasını bilimden alır; fakat insanın bilgisinin alanı öylesine dardır ki, bilimden aldığı besinlerden ancak çok az bir kısmı için ümitlenilebilir.
David Hume 

İnsanı sadece bilim ve sanat yüceltebilir.
Ludwig van Beethoven
bilimteknoloji/bilimveyaam” 200″ 152″
Bilim aklın şiiridir; şiir de yüreğin bilimidir.
Maksim Gorki

Bilim atom bombasını üretti, fakat asıl kötülük insanların beyinlerinde ve kalplerindedir.
Albert Einstein

İnancı dışlayan bilim topal, bilimi dışlayan din kördür.
Albert Einstein

Bilim, her günkü düşünmelerimizin saflaşmasından başka bir şey değildir.
Albert Einstein

Hayal bilimden daha önemlidir, çünkü bilim sınırlıdır.
Albert Einstein

Gerçeklikle karşılaştırıldığında, bilimde vardığımız düzey ilkeldir, çocuk oyuncağıdır. Ama sahip olduğumuz en değerli şey odur.
Albert Einstein

İnsanın kendisi, onun en büyük hatasıydı: kendisine bir rakip yaratmıştı; bilim, insanı Tanrısallaştırır- insan bilimselleşince rahiplerin ve tanrıların işi biter!
F. Nietzsche 

Yarı-bilim tam bilimden daha üstündür O, sorunlari olduklarından daha kolay görür ve bununla görüşünü daha anlaşılır, daha inandırıcı kılar
F. Nietzsche

Eğer bir bireyi anlamak istiyorsam, ortalama insan hakkındaki tüm bilimsel bilgileri bir yana atıp, tüm teorileri gözardı ederek tümüyle yeni ve önyargısız bir tavır benimsemek zorundayım.
Carl Gustav Jung

Bilimin büyük trajedisi, güzelim hipotezleri çirkin bir gerçek yüzünden katletmek.
Aldous Huxley

Ulaşılacak her bilgiye bilimsel yöntemlerle ulaşmak gerekir; bilimce bulgulanamayacak şeyleri insanlar bilemez.
Bilimde gerçek yalnızca bir an’dır.
Bertrand Russell

Bilim ve inanç iki ayrı unsurdur. Birleşirse devrim yapabilirsiniz.
Cahit Arf

Bilimde, bilim adamlarının sıkca ‘Biliyor musunuz, bu iyi bir argûman; benim fikrim sanırım yanlış’ dedigini duyarsınız. Ve sonra fikirlerini degistirirler ve onlardan artık eski bakış açısını bir daha duymazsınız. Bunu gerçekten yaparlar. Olması gerektiği kadar sık yapmazlar, çünkü bilim adamları da insandır ve degişiklik çoğu kez zordur. Fakat bilimde her gün olur bu tür birşey. Politika’da veya Din’de ise böyle bir seyin en son ne zaman olduğunu hatırlamıyorum bile.
Carl Sagan 

İki tür insan daima açtır, biri bilimi arayan, diğeri de parayı.
Yusuf İslam