Beşir bin Akrebe Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi -Sahabi-

Ebu’l-Yemân Beşîr (Bişr) b. Akrebe el-Cühenî (ö. 85/704) Sahâbî.

Ne zaman ve nerede doğduğu bilin­memektedir. Çocukluk yıllarında babası Akrebe ile birlikte Hz. Peygamber’i zi­yarete gitti; Peygamber de onu yanına oturtup başını okşadı ve Bahîr olan adı­nı Beşîr’e çevirdi. Dilindeki kekemelik de Hz. Peygamber’in duasıyla geçti. Yaş­landığı zaman saçları ağardığı halde Hz. Peygamber’in elinin değdiği kısımların siyah kaldığı rivayet edilir. Babası Uhud Savaşı’nda şehid düşünce Hz. Peygam­ber Beşîr’i ziyaret etti; onun ağlamakta olduğunu görünce, “Ağlama! Ben baban, Âişe de annen olsa istemez misin?” di­yerek onu teselli etti.

Abdülmelik b. Mervân, Amr b. Saîd’i öldürdüğü gün Beşîr’den kalkıp bir şey­ler söylemesini istedi. Beşir de, “Ben Hz. Peygamber’in, sadece gösteriş ve riya için konuşmaya kalkışanı, Allah kıyamet günü riya ve gösteriş mevkiinde tutar, buyurduğunu işittim” diyerek halifenin teklifini reddetme ce­saretini gösterdi.

Daha sonra Filistin’e yerleşen Beşîr, el-Filistînî nisbesiyle de anılmaktadır.

Diyanet İslam Ansiklopedisi