Berdar Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

Berdar

edebiyat-sozlugu/edebiyat sozlugu” 150″ 150″ Berdar, kelime anlamı olarak “asılmış”, “darağacına çekilmiş” demektir.

Divan ve tasavvuf edebiyatında; Güzele, Sevgiliye âşık olan kimse, yani maşuk darağacına çekilir.

Darağacı görevini de sevgilinin saçları yapmaktadır.

Örnekler;

“Ayağı yire mi basar zülfine ber-dâr olanun
Zevk ü şevk ile virür cân ü seri döne döne”
Necati

“Dâr olam gerdâr olam ber-dâr olam mansûr olam”
Yunus Emre

 

“Zülfünün dârında ber-dâr itmeğe dil düzdini

Hâkim-i kudret izâruna virübdür dest-hat”

Ahmed Paşa