Ana Sayfa Kimdir Beklizade Mahmud Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Beklizade Mahmud Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

0

Beklizade Mahmud Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: İlim ve maarif erbabından Tarihçi bir zat olup Manisa’lıdır. Basılmış (Ravzatü’l-Ahbab) tercemesini 1106 (1695) senesinde ikmal etmiştir. (Ravzatü’l-Ahbab fi Siyeri’n-Nebiyy-i ve’l-Ashab) eseri meşhur vezir Mir Ali Şir’in arzusuna uygun olarak 1000 (1592) tarihinde vefat eden Cemal Hüseyni lakabı ile bilinen Ataullah ibn-i Fazlüllah Şirazi-i Nisaburi tarafından Farsça olmak üzere te’lif edilmiştir ki birinci cildi Peygamber (S. A.V.)’in hayatından, ikinci cildi ise Hulefa-i Raşidin’den, üçüncü cildi de Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin ile Emevi melikleri ve Abbasi halifelerinin hayatlarından bahseder. 1140 (1727) tarihinde Manisa’da vefat etti. Ömrünün sonlarında müftü olmuştu. Ataullah Efendi’nin fetvalarına ilaveleri vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.