Kimdir

Bekir Sıtkı Kunt kimdir? Hayatı ve eserleri

Bekir Sıtkı Kunt kimdir? Hayatı ve eserleri: Antakya’da doğdu (1905). Ortaöğrenimini Antakya Lisesi’nde (1923), yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı (1928). Çeşitli illerde yargıçlık yaptı. Hatay’dan milletvekili seçildi (1939). İstanbul’da Asliye yargıcıyken öldü (1959). Bekir Sıtkı, Vakit gazetesinde çıkan ilk öyküleriyle adını duyurmuş, ki­taplarının yanı sıra Varlık (1935), Yurt ve Dünya (1941), Adımlar (1943) dergilerindeki ürünleriyle sanatının olanaklarını ortaya koymuştur. Beş ki­tabını oluşturan 52 öykü arasında orta tabakadan kişiler çok sayıdadır. Memleket Hikâyelerini içine alan 1930-35 evresinde Sabahattin Ali ile F. Celâlettin’in etkisinde kaldığı söylenebilir. İstanbul dışından konuları işle­diği zaman S. Ali’nin mahalleleri, kahveleri, adliye koridorları, emeklisi, halktan kişileriyle büyük kentten insan manzaraları getirmeye çalıştığı za­man F. Celâlettin’in yapı ve anlatım özelliklerini benimser. Memleket Hi­kâyelerinden sonraki evresinde de bu eğilimin sürdüğünü gösteren ürün­leri vardır. Varlık dergisinde (sayı 54, 1 Ekim 1935) “Bu Halkın Hikâye­sidir” ikinci başlıklı “Düşmez Kalkmaz Bir Allah” adlı öyküde Beyazıt yö­resindeki kahvelerden birinde, “devlet düşkünü” olduğunu söyleyen bir dilenci kadın; “Bu da Bir Aristokratın Hikâyesidir” ikinci başlıklı, ‘’Her­kesin Hastalanmaya Hakkı Yok” adlı öyküde zengin bir hanımefendi ile karşılaşırız. Yazarın iki öyküyü birlikte yayımlamakla kahve halkının yok­sulluk karşısındaki duyarlığı ile, evinde çalışan emekçinin hastalığına tep­ki duyan, ilaçlarını bile pencereden atan şımarık hanımefendinin acımasız tutumu arasındaki çelişkiyi göstermek istediği belli olur. Nedir ki, olayın sergilenişi, kişilerin davranışları saptama sınırından öteye geçmez. Acıma da acımasızlık da yalnızca kişilere özgü gibi konmuş, toplumsal yönü sez- dirilememiştir.

Bekir Sıtkı’nın 1940 sonrasının Yurt ve Dünya ile Adımlar’da çıkan öykülerinde de bu dar kapsamlılığı, ancak ele aldığı “tek tip’lerin devinimlerine yol açan dış ve iç nedenleri bir ölçüde ortaya koyarak, aştığı söylenebilir.

YAPITLARI

Kaynak: Çağdaş Türk Edebiyatı 4, Cumhuriyet Dönemi 2, Şükran KURDAKUL, 1994, Evrensel Basım Yayın.