Ana Sayfa Kimdir Bedreddin Mehmed İbn-i Es’ad İstanbuli kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Bedreddin Mehmed İbn-i Es’ad İstanbuli kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

0

Bedreddin Mehmed İbn-i Es’ad İstanbuli kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: İstanbul’da yetişen fazilet sahibi riyaziyecilerdendir. (Tenlisu’z-Zaviye ve Tesbi’u’d-Daire), (Amelü’l-Mesbe’i ve Gayrihi Min Zevati’l-Adlaı’l-Kesire), (Şerh-i Bazı Makalat-ı Oklidis) isimlerindeki eserlerini yazmıştır. (Reyhanetü’r-Ruh fi Resmi’s-Saati fi Ma’rifeti’l-Evkatı), (Tahriru’l-Menazırı’l-Oklidis) ve (Şerh-i Hülasatü’l-Hisab) eserleri cümlesindendir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.