Kimdir

Bedreddin Mehmed el-Mardini kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Bedreddin Mehmed el-Mardini kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: ‘Sebt Mardini’ şöhreti ile tanınmış olup Osmanlı riyaziye alimleri içinde, hususiyle astronomi şu’besinde eser yazan zatlardandır. Ömrünün sonlarında Mısır’a giderek Camiu’l-Ezher’e muvakkit olmuştur. Vefatı 903 (1498) dedir.

Eserleri:

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.