Ana Sayfa Kimdir Baykuşzade Çorbacı Şinasi Mehmed Ağa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Baykuşzade Çorbacı Şinasi Mehmed Ağa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

0

Baykuşzade Çorbacı Şinasi Mehmed Ağa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Yeniçeri ocağı mensublarından Baykuş Hasan Ağazade’nin oğlu olup Sultan İbrahim ibn-i Ahmed Han devri Tarihçilerindendir. (Tezkiretü’s- Selatin ve Mecalisü’l-Havakin) isminde dört cildlik basılmamış bir tarihi vardır ki birinci cildi Hz. Adem’in yaratılışından Fahr-i Alem (S.A.V.)e kadardır. Bu cildin bir nüshası Enderun-i Hümayun’da Revan Odası Kütübhanesinde mevcuttur.

Meşhur Feridun Bey’in (Nüzhetü’l-Ahbar) ismindeki Siketvar (Zigetvar) Tarihini de 1058 (1648) tarihinde (Nüzhetü’l-Ahbar fi icmal-i Sefer-i Siketvar) ismi ile telhis etmiştir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.