Ana Sayfa Kimdir Bayati Şeyh Mahmud Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Bayati Şeyh Mahmud Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

0

Bayati Şeyh Mahmud Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Büyük bir kısmı Kafkasya’nın Karabağ cihetlerinde, bir kısmı da Kerkük havalisinde bulunan Türk kabilelerinden (Bayat) Kabilesinden ve hayatı [şeyhler ve Mutasavvıf(ar] faslında zikredilen (Dede Ömer Ruşeni)’nin halifelerinden faziletli bir zattır. Şehzade Cem evvelce bu zatin Farsça bir gazelini görüp beğenmiş ve bu gazele bir nazire yazmıştı. 886 (1481) tarihinde Hicaz’a gittiği esnada Şehzade Cem’e tesadüf ederek sevişmişler ve Şehzade’nin ricası, üzerine (Oğuzname) kitabından derlemek suretiyle Osmanlı-Oğulları sülalesini toplayan Şehzade adına (Cam-i Cem Ayin) adında bir tarihçe kaleme almıştır ki zamanımız ilim adamlarından Diyarbekir’li Ali Emiri Efendi tarafından kıymetli haşiyeler ilavesiyle neşrine büyük gayret sarfedilmekte olan (Nevadir-i Eslaf) külliyatı arasında basılmıştır. Sonradan Şehzade’nin Avrupa’dan annesine Yazdığı mufassal ve tarihi bir kasidesini ilave ile kasideyi tahmis etmiş ve kitabının sonuna hatime olarak koymuştur.

Bu tarihçenin bilhassa mukaddimesinde Türklük hakkında epeyce bilgi vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.