Başbakan Nedir Ne Demek, Anlamı Hakkında Bilgi

Başbakan nedir? Hükumet başkanı. TBMM üyeleri arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçilir (Anayasa l09 mad.). Bu şahıs genellikle seçimlerde çoğunluğu sağlayan partinin lideridir. Başbakanlığa getirilen şahıs, Bakanlar Kurulu üyelerini seçip Cumhurbaşkanına sunar. Cumhurbaşkanının onayından itibaren, bir hafta içinde Bakanlar Kurulu programının mecliste okunması gerekir. Hükumet programı başbakan veya bir bakan tarafından mecliste okunduktan iki tam gün sonra güven oyu için görüşmelere geçilir. Bu görüşmeler bittikten bir tam gün sonra güven oylaması yapılır. Güven oyu alan hükumet vazifesine başlamış olur Başbakanın başlıca vazifesi hükumetin genel politikasını yürütmek ve bakanlıklar arası işbirliğini sağlamaktır. Başbakan, Cumhurbaşkanının katılmadığı hallerde Milli Güvenlik Kuruluna başkanlık eder. Gerektiğinde başbakan, Millet Meclisinden güven oyu isteyebilir. Üye sayısının salt çoğunluğu güven oyu verirse hükumet devam eder. Yoksa hükumet, yeni bir hükumet teşkili için istifa eder. Cumhuriyetin ilanından l988 yılına kadar geçen 62 sene içinde siyasi hayatımızda 46 hükumet kurulmuştur. Başbakanlığa bağlı kuruluşlar: Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu, Başbakanlık Basın- Yayın Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Personel Dairesi, Devlet Planlama Teşkilatı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Vakıflar Genel Müdürlüğü. Toplu Konutfonu İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi, Başbakanlık Arşiv Genel Müdürlüğü. HÜKÜMETLER VE GÖREV SÜRELERİ SIRA HÜKUMETİN ADI TARİHİ TARİHİ _____ _______________ I. İsmet İnönü II. İsmet İnönü Fethi Okyar III. İsmet İnönü IV. İsmet İnönü V. İsmet İnönü VI. İsmet İnönü VII. İsmet İnönü I. Celal Bayar II. Celal Bayar I.Refik Saydam II. Refik Saydam I. Şükrü Saraçoğlu II. Şükrü Saraçoğlu Recep Peker I. Hasan Saka II. Hasan Saka Şemseddin Günaltay __________ ……..________ 29.10.1923……..06.03.1924 06.03.1924……..22.11.1924 02.11.1924……..04.03.1925 04.03.1925……..01.11.1927 01.11.1927……..27.09.1930 27.09.1930…….. 04.05.193l 04.05.1931……..01.03.1935 01.03.1935……..01.11.1937 01.11.1937……..11.11.1938 11.11.1938……..25.01.1939 25.01.1939……..03.04.1939 03.04.1939……..09.07.1942 09.07.1942……..09.03.1943 09.03.1943……..07.08.1946 07.08.1946……..09.09.1947 10.09.1947……..10.06.1948 10.06.1948…….. l6.01.1949 l6.01.1949……..22.05.1950 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 l6 l7 l8 I. Adnan Menderes II. Adnan Menderes III. Adnan Menderes IV. Adnan Menderes V. Adnan Menderes I. Cemal Gürsel II. Cemal Gürsel VIII. İsmet İnönü IX. İsmet İnönü X. İsmet İnönü Suat Hayri Ürgüplü I. Süleyman Demirel II. Süleyman Demirel III. Süleyman Demirel I. Nihat Erim II. Nihat Erim Ferit Melen Naim Talu I. Bülent Ecevit Sadi Irmak IV. Süleyman Demirel II. Bülent Ecevit V. Süleyman Demirel III. Bülent Ecevit VI. Süleyman Demirel Bülend Ulusu I. Turgut Özal II. Turgut Özal Yıldırım Akbulut Mesut Yılmaz VII. Süleyman Demirel 22.05.1950……..09.03.1951 09.03.1951…….. l7.05.1954 17.06.1954……..09.12.1955 09.12.1955……..25.11.1957 25.11.l957……..25.05.1960 30.05.1960……..04.01.1961 05.01.1961……..20.11.1961 20.11.1961……..25.06.1962 25.06.1961……..25.12.1963 25.12.1963……..20.02.1965 20.02.1965……..27.10.1965 27.10.1965……..03.11.1969 03.11.1969……..06.03.1970 06.03.1970……..12.03.1971 26.03.1971……..11.12.1971 11 .l

2. l971……..22.05.1972 22.05.1972…….. l5.04.1973 15.04.1973……..26.01.1974 26.01.1974……..16.11.1974 17.11.1974……..31.03.1975 31.03.1975……..21.06.1977 21.06.1977……..21.07.1977 21.07.1977……..05.01.1978 05.01.1978……..12.11.1979 12.11.1979……..11.09.1980 21.09.1980……..24.11.1983 13.12.1983……..14.12.1987 15.12.1987……..31.10.1989 09.11.1989……..17.06.1991 23.06.1991……..20.11.1991 20.11.1991…………………… – BUGÜNE KADARKİ BAŞBAKANLAR VE GÖREV SÜRELERİ ADI SOYADI ____________ GÖREV SÜRESİ _______________ İsmet İnönü ………………………. l7 yıl 11 ay 20 gün Adnan Menderes ……………….. 19 yıl 11 ay 3 gün Süleyman Demirel ……………… 8 yıl 19 ay 18 gün Turgut Özal ………………………… 5 yıl l0 ay 17 gün Şükrü Saraçoğlu ………………………… 4 yıl 28 gün l9 20 2l 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3l 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Refik Saydam ………………………. 3 yıl 5 ay l4 gün Bülent Ulusu ………………………… 3 yıl 2 ay 3 gün Bülent Ecevit ………………………. 2 yıl 8 ay 27 gün Celal Bayar ………………………. 1 yıl 2 ay 24 gün Yıldırım Akbulut …………………. 1 yıl 7 ay 8 gün Cemal Gürsel ………………………. l yıl 5 ay 19 gün Hasan Saka……………………………. l yıl 4 ay 6 gün Şemseddin Günaltay ……………….. l yıl 4 ay 6 gün Nihat Erim …………………………….l yıl l ay 26 gün Recep Peker ………………………… l yıl 1 ay 2 gün Ferit Melen Naim Talu ……………………………… l0 ay 23 gün ……………………………… 9 ay 11 gün S.Hayri Ürgüplü ………………………… 8 ay 7 gün Mesut Yılmaz……………………………… 4 ay 27 gün Sadi Irmak ……………………………….. 4 ay l4 gün Fethi Okyar ……………………………….. 4 ay 2 gün (Süleyman Demirel’in Başbakanlık süresi daha önceki 6 başbakanlık süresidir. Son başbakanlığı devam ettiği için süreye dahil edilmedi.)

Sözlüklerde geçen anlamı : “başbakan” ne demek?1. Hükümet başkanı; bakanlar kurulunun başı, kabinenin başı, başvekil. Başbakan

kelimenin ingilizcesi: n. Prime Minister, premier, chancellor