Ana Sayfa Kimdir Bahtiyarzade Hüseyin Çelebi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Bahtiyarzade Hüseyin Çelebi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

0

Bahtiyarzade Hüseyin Çelebi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Fatih Sultan Mehmed’in asrında yasayan fazilet sahibi bir Tarihçidir. Fatihten itibaren yüz senelik tarihi vak’aları yazmıştır. Sonradan bu eserine kırk beş senelik bir ilave yaparak Diğer bir eser meydana getirmiştir. Ok-atıcıların hayatlarından bahs eden (Tuhfetü’l-Hasib) ismindeki eserin mukaddimesinde bu zatin bu sahada da bir eseri olduğu yazılıdır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.