Kimdir

Bahaeddin Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Bahaeddin Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: İstanbul’ludur. Harbiye Mektebinden Erkan-ı Harb yüzbaşısı olarak mezun olmuş ve yükselerek Çanakkale’de Redif Fırkası Kumandanı olmuştur. 1330 (1914) tarihinde emekli olarak İstanbul’da irtihal etmiştir. Okmeydanı yakınında Sinan Paşa Kabristanında babası Hayri Bey’in yanına defn edildi.

(Demir Yolları ve Turuk-ı Adiye için Güzergâh Tayini), (Ameliyat-ı Turabiye) ve (Turuk-ı Askeriye) gibi riyazi eserleri vardır. Uzun müddet Topçu ve Mühendis Mekteblerinde muallimlik yapmıştır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.