Aziziye Camii Nerede, Tarihi, Mimari, Özellikleri,Hakkında Bilgi

Aziziye Camii, İstanbul Maçka’da XIX. yüzyılda yapımına başlanıp banisi Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilmesi üzerine tamamlanamayan cami.

Projesine göre Sultan Abdülaziz (1861-1876) bu camiyi kendi adını yaşatmak üzere Maçka’nın Dolmabahçe üzerinde­ki hâkim bir noktasında dört minareli olarak yaptırmak istemişti. Mimarı da o yıllarda birçok yapıyı inşa eden Sarkis Balyan (ö. 18991 olacaktı. Yaptırdığı bü­tün büyük yapılarda şehrin kuzey taraf­larını tercih eden Abdülaziz, kendi camii için Marmara’dan gelindiğinde Boğaz gi­rişine hâkim bu yeri seçmiştir. Caminin geliri için önce, Beşiktaş’tan Maçka’ya doğru çıkan ve günümüzde de Akaret­ler adıyla anılan iki yol üzerinde iki ta­raflı olarak semte adını veren bir örnek kagir evler yapıldıktan sonra caminin te­meli atılmıştır. 1874 sonlarında veya 1875 yılı başlarında büyük bloklar halindeki temel taşlan konularak bina yerden he­nüz yükselmeye başlamışken Sultan Ab­dülaziz’in 30 Mayıs 1876’da tahtından indirilmesi üzerine inşaat durmuş ve ca­mi tamamlanmadan böylece kalmıştır. Duvarların ve büyük ana payelerin uzun süre duran temel taşları, buranın “Taşlık” adını almasına sebep olmuştur. 1940’lı yıllarda cami arsasına bir kahvehane ile bazı özel binalar yapılmış ve bu sebeple Aziziye Camii’nin izleri de ortadan kal­dırılmıştır.

Diyanet İslam Ansiklopedisi