Ana Sayfa Sosyoloji Atasözlerinde At

Atasözlerinde At

0

Atasözlerinde
At

1 — İki at bir yemliğe bağlanmaz.

2 — Erkek atı taşağından tanırsıng.

3 — Atlar nallanırken tusbağı ayağını kaldırır
beni de nalla der

4 — Ekmek atlı sen yayan

5 — Atta karın yiğitte burun

6 — Cam acıyan eşek atdan berk kaçar

7 — Ata binenig kefeni boynunda gerek

8 — At binening kılıç kuşananıng

9 — At sattınız kusuru mu kaldı

10 — At kaçar (koşar) yiğid öyünür kılıcı
keser kol öğünür

11 — At kaçıran Yaylayı geçti

12 — Atı gösterip eşeği çekmek

13 — Ata binmek sıfra (sofra) dizmek suda yüzmek

14 — At gelmeden yemlik yapılmaz

15 — At at oluncaya deyin sahibi mat olur

16 — Atlar depişirken eşekler ayak altında
kalır

17 — İnsan atdan düşmekle addan düşmez

18 — İnersing göngül inersing atdan eşeğe
binersing

19 — At gelmeden yemlik yapıldı

20 — Atıng ata depmesi (tekmesi) zor gelmez

21 — Atıng ölümü arpadan olsun

22 — At yiğiding altında alışasıng

23 — Alma alı, satma kırı, ille dorı ille don

24 — Ayran bulamaz içmeye atlan gider sıçmaya

25 — Allah insana at verirse meydan yermez
meydan verirse at vermez

26 — Atıng ürkegile adamın korkağı yiğiddir

27 — Ata binmiş at aray (arıyor)

28 — At atı kazıhda geçmeli

29 — Atlı sığmış itli sığmamış

Gazimihal, Mahmut Ragıp. (1965), “Atasözlerinde At,” Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Yıl: 17, Cilt: 9, Sayı: 193,
(s. 3816)