Aşk Sözleri Sevgi Sözleri -2 (Filozof ve Edebiyatçıların Anlamlı ve Felsefi Sözleri)

Aşk, kâinatın mimarıdır.
Heredot

Aşk, genç bir kızın tutmuş bedduasıdır.
Tarık Buğra

Değişimle karşilaşınca değişen aşk;aşk değildir.
William Shakespeare

Kâinatın ufalıp bir varlıktan ibaret kalması, tek bir varlığın genişleyip tanrıya kadar erişmesi; işte aşk budur.

Victor Hugo

Sevmek, her şeyi saydam hale getirmektir.
Victor Hugo

Dünyada istediğim ve yaşamı bana sevdiren iki şey var: Aşk ve özgürlük. Aşk uğruna gerekirse yaşamımı veririm, fakat özgürlük uğruna aşkımı da feda ederim.
V.Hugo

Aşk kılavuz istemez, tek başına yol alır. Ruyalar/ask-sevgi-dunya” 178″ 178″
Muhammed İkbal

Aşk öğrenilmez, kendiliğinden doğar.
Sultan Veled

Aşkın tabii olanı asla yanılmaz.
Dante

Aşk masraflarla çevrilmiş bir duygu okyanusudur.
Lord Dewar

Aşk, bir mucizedir.
Emile Zola

Aşk, bir erkeğin ya da bir kadının bir başkasını her şeyin üstünde görmesidir.

Tolstoy

Güzel olan sevgili değil, sevgili olan güzeldir.
Tolstoy

İlahların bile ortadan kaldıramadığı aşkı yalnız vatan sevgisi yok edebilir.

J.Stuart

Aşkın ortası tabii, azı duygusuzluk ve ruhen hadımlık, çoğu da marazi ve deliliktir.
Mazhar Osman

Aşk,imkansız birçok şeyi mümkün kılar.
Goethe

Her aşk, peşinde bir ezeliyet fikrini taşır.
Ahmet Hamdı Tanpınar

Aşkın gizemi, ölümün gizeminden daha büyüktür.
O.Wilde

Aşkın gözü kördür.
Propertius

Tartışmalarda yapılan benzetmeler aşkta söylenen şarkılara benzerler. Hiçbir şeyi kanıtlamazlar.
Prior

Aşk, hislerin şiiridir.
Honore de Balzac

Âşığın halinden sadece âşık olan anlar.

F. R. Havergal

Gökten yağmur yerine altın yağsa, âşık zengin olmaz.
Hollanda atasözü

Bir kadın ne kadar ahmak olursa olsun, aşkın her şeyini anlar, Bir erkek istediği kadar zeki olsun, aşkın yarısını bile bilemeyecektir.

Madam Fee

Vuslat arayanların hayırlısı, kendisine vuslat ümidini vermeyenleri bırakabilendir.
Lebid

Bu güzellik baki kalmaz sevdiğim
Âşıkı ağlatan gülmez sevdiğim

Katibi

Aşk, yaşayanlar içindir.
Necati Cumalı

Aşk öyle seri bir hastalıktır ki bulaştığı kimseleri çılgın gibi bir hale getirir.

Hamilton

Aşk, her şeyi açar; ona boyun eğin.
Virgil

Aşk bir tablodur. Onu doğa çizmiş ve hayat süslemiştir.

Voltaire

Aşk, Sevgi Sözleri  -1  (Filozof ve Edebiyatçıların Anlamlı ve Felsefi Sözleri)
Aşk, Sevgi Sözleri  -3  (Filozof ve Edebiyatçıların Anlamlı ve Felsefi Sözleri)
Aşk, Sevgi Sözleri  -4  (Filozof ve Edebiyatçıların Anlamlı ve Felsefi Sözleri)
Aşk, Sevgi Sözleri  -5  (Filozof ve Edebiyatçıların Anlamlı ve Felsefi Sözleri)
Aşk, Sevgi Sözleri  -6  (Filozof ve Edebiyatçıların Anlamlı ve Felsefi Sözleri)
Aşk, Sevgi Sözleri  -7  (Filozof ve Edebiyatçıların Anlamlı ve Felsefi Sözleri)
Aşk, Sevgi Sözleri  -8  (Filozof ve Edebiyatçıların Anlamlı ve Felsefi Sözleri)
Aşk, Sevgi Sözleri  -9  (Filozof ve Edebiyatçıların Anlamlı ve Felsefi Sözleri)
Aşk, Sevgi Sözleri -10 (Filozof ve Edebiyatçıların Anlamlı ve Felsefi Sözleri)