Arslanağa Köprüsü Nerededir, Tarihi, Mimari, Özellikleri

Arslanağa Köprüsü, Bugün Bosna-Hersek sınırları içinde bulunan Hersek bölgesinde bir Osmanlı devri Türk köprüsü.

Dubrovnik doğusunda Trebinje’de aynı ad taşıyan nehrin üzerinde inşa edilen bu köprü 981 (1570-1574)’de Sokullu Mehmed Paşa vakfı olarak ya­pılmış, fakat halk arasında Arslanağa Köprüsü adıyla tanınmıştır. Köprü, nehirde bir elektrik santralı ya­pılması sebebiyle 1970-1972 yıllarında taşlan birer birer sökülerek 3.5 km. ba­tıda aynı su üzerinde yeniden kurulmuş­tur.

92.25 m. uzunluğunda olan bu dört gözlü köprünün en büyük gözü 18.60 m. açıklığında, diğer gözler ise 9 m., 8.9S m. ve 17.66 m. açıklığındadır. Kü­çük gözler üst üste çift kemerlidir. Arslanağa-Sokullu Mehmed Paşa Köprüsü Osmanlı devri Türk yapı sanatının Ru­meli’deki en güzel ve en değerli eserle­rindendir.

Diyanet İslam Ansiklopedisi