Aristoteles Sözleri -5 Aristo’nun Felsefi ve Anlamlı Sözleri

 • Toplum içinde yaşama yetersizliği olan veya ihtiyacı olmayan, ya kendi kendine yeterlidir, değil ise ya bir hayvandır veya bir tanrı.
 • Yalnızlıktan kim memnun olabilir, bir vahşi hayvan veya bir tanrıdan başka.
 • Bilim, iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir.
 • Bilge kişi zevk aramaz, kaygı ve acılardan uzak durur.
 • Bütün; başı, ortası ve bir sonu olandır.
 • Çok süslenenlere bakın; hepsi de gizlenmek istiyordur.
 • Bir büyük şehir, kalabalık bir şehirle karıştırılmamalıdır.
 • Hiçbir dahi, biraz çılgınlık karışımından müstesna değildir.
 • İradene hakim fakat vicdanına esir ol
 • Cesaret güçle birleşince büsbütün artar.
 • Barış içinde yaşamak için savaş yaparız.
 • Kahraman, çevresine ölüm yaymaz, ama ölüme meydan okur.
 • Kötü bir anında olan veya konuya ilişkin çok güçlü hisleri bulunan bir kişinin yargısı ister istemez çarpık olacaktır. Öte yandan, bir kitlenin yargıda bulunması durumunda, kitleyi oluşturan her kişinin aynı anda hislere kapılmasını ve yargısını çarpıtmadan ayarlamak güçtür.
 • En büyük suçlar yokluktan değil fazla olanı elde etmek için işlenir. Kimse başını sokacak yer bulabilmek için zorba olmaz.
 • Her devinim, ne denli hızlıysa o denli devinimdir
 • İşler, iş olarak şerefli veya şerefsiz diye ayrılmazlar. Yapılışlarındaki gaye ile şerefli veya şerefsiz olurlar.
 • En üstün şey metafor ustası olabilmektir; başkalarından öğrenilemeyecek tek şey budur.İyi metafor, benzeşmeyenler arasındaki benzerliğe karşı sezgisel bir algı gerektirdiğinden, aynı zamanda dehanın da göstergesidir.
 • Değişim bütün varlıklarda güzeldir.
 • Mizahın sırrı şaşırtmasıdır.
 • Ortak tehlikeler, birbirlerinin can düşmanı olanları bile birleştirir.
 • Zaman nedir, yapısı nasıldır? Bir varlık mıdır? Varlık dışı mıdır? Boşlukla bir ilgisi var mıdır? Değişim konusunda ısrarlı mıdır? Ve başlangıcı nedir?
 • Ruhun güzelliği bedenin güzelliği kadar çabuk görünmez.
 • Utanç gençlerin süsü, yaşlıların yüz karasıdır.
 • Sabır acıdır, fakat meyvesi tatlıdır.
 • Sanatın amacı, varlıkların dış görünümlerini değil, onların içsel önemlerini temsil etmektedir.
 • Tekrar tekrar yaptığımız şeyiz biz. Dolayısıyla mükemmeliyet bir eylem değil alışkanlıktır.

Aristoteles Sözleri -1————————————————Aristo ve Anlamanın Belirtisi
Aristoteles Sözleri -2————————————————Aristo’nun Öfkeli Makedonya Kralına Cevabı
Aristoteles Sözleri -3————————————————Aristo ve Her Şeyi Öğrenmek İsteyen Genç
Aristoteles Sözleri -4————————————————Aristo’dan Büyük İskender’e Emperyalist Taktikler
Aristoteles’in İdeal İnsan Tarifi————————————Aristo ve Cahil Genç