Argüman Nedir Ne Demek, Anlamı Hakkında Bilgi

Argüman nedir? Argüman kelimesi Fransızca Argument kelimesinden gelmektedir. Argüman “Delil, kanıt, tanıt” , “Tez, iddia, sav” anlamına gelmektedir. Gökbiliminde Argüman; Bir denklem, bir eşitsizlik veya bir gök cisminin hareketine ait herhangi bir elemanın bağlı bulunduğu belli bir değer anlamına gelmektedir. Matematik’te Argüman; “Bir çıkış kümesinin değişkeni” ve “Bir cetvelde diğer bir sayıyı bulmak için yararlanılan sayı” anlamlarına gelmektedir. Argüman bir bilimsel tanı ifadesi. Argüman aynı zamanda karmaşık analizde bir fonksiyondur. Z-düzleminde pozitif reel eksenle karmaşık sayının bulunduğu noktayı merkeze bağlayan doğru arasındaki açıdır.