Antik Yunanlı Şair Alkaios Hayatı, Eserleri (Edebi Şahsiyetler)

 

edebiyat/alkaios-sair” 187″ 231″

Alkaios

(İÖ 7-6. yy)

Eski Yunanlı lirik şair. Sonradan “Alkaik” adı verilen ve başka şairlerce de kullanılan bir ölçü geliştirmiştir.

Midilli adasında Mytilene’de yaşamış soylu bir ailenin oğludur. Yaşamı ayrıntılarıyla bilinmemekle birlikte, Sigeum’da Atinalılar’a karşı savaştığı, yurttaşları arasındaki iktidar mücadelelerinde yer aldığı bilinmektedir. Çeşitli iç kavgalar sonucu iktidara gelen Tiran Pittacus’a karşı çıkması yüzünden sürgüne gönderildiği, bu arada Mısır’ı ziyaret ettiği söylenir.

Sappho ile çağdaş olan Alkaios’un şiirleri İÖ

2. yy’da on kitapta toplanmışsa da bunların hiçbiri bugüne ulaşmamıştır. Yazdıkları yalnızca başka ya-zarlarca yapılan alıntılar ve bulunabilen kimi şiir parçacıklarından bilinmektedir. Şair, tanrılari ve yarı tanrıları yücelten ilahiler, aşk şarkıları, içki şarkıları ve politik şiirler yazmıştır. Karşıtlarına karşı son derece kinli ve öfkeli olan Alkaios politik şiirlerinde özellikle Pittacus’a şiddetle saldırır.

Şiirlerinden bugüne ulaşan parçacıklara dayanarak Alkaios’un çağının bilincinde bir yazar olduğunu, İ.Ö. 6. yy Ege kent devletlerinin yaşam değerlerini yansıtmaya çalıştığım söylemek olasıdır. Destansı bir dili, güçlü bir ölçü anlayışı vardır. Alkaios’un yarattığı ya da geliştirdiği “Alkaik” adı verilen ölçü daha sonra Horace tarafından da uygulanmıştır. Alkaios’un aynı adada, aynı çağlarda yaşamış olan Sappho’ya eğilimini dile getiren dizeleri de vardır.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi