Alt Nedir Ne Demek, Anlamı Hakkında Bilgi

Sözlüklerde geçen anlamı : “alt” ne demek?1. Bir şeyin yere bakan yanı; üst karşıtı; bir şeyin yere yakın bölümü.

2. Bir nesnenin tabanı; birkaç şeyin içinden bize göre uzak olanı. 3. Oturulurken uylukların yere gelen bölümü; s.(birkaç şeyden) yere yakın olan Cümle içinde kullanımı Alt sınıf. Alt cins. Alt takım. Alt

kelimenin ingilizcesi: n. note or tone located above the treble staff (Music) n. (Computers) Alt key (keyboard key pressed in combination with other keys to execute commands) n. (Music) alto, lowest female voice, contralto; highest male voice, countertenor; singer with an alto voice Benzer bağlantılar alt alta, alt bölüm, alt cins, alt çene, alt damak, alt deri, alt diş, alt dudak, alt familya, alt geçit, alt güverte, alt hava yuvarı, alt karşıt, alt kat, alt kurul, alt sınıf, alt şube, alt tabaka, alt takım, alt tür, alt üst, alt üst böreği, alt yapı,