Alfred Jules Ayer (Filozoflar Biyografileri)

Alfred Jules Ayer

filozof-4/alfred jules ayer” 155″ 239″ Alfred Ayer, (29 Ekim 1910 Londra – 27 Haziran 1989) yılları arasında yaşamış, İngiliz filozof. Mantıkçı Pozitivizm’i Angl- Sakson felsefe çevrelerine tanıttı ve bu yolla etkili oldu. Görüngücü bir algı kuramı geliştirmiştir.

Temel eserleri arasında Dil, Doğruluk ve Mantık, Empirik Bilginin Temelleri, Bilgi Kavramı gibi kitaplar bulunan Ayer, Berkeley ve Hume’un empirizmiyle Russell ve Wittgenstein’dan etkilenmiş ve Viyana Çevresinin mantıkçı pozitivizmi kapsamı içinde değerlendirilecek görüşleri benimsemiştir. Başka bir deyişle, Viyana Üniversitesinde, mantıkçı pozitivizm üzerinde çalışmış ve öncelikle gerçeklik, algı, tümevarım, bilgi, anlam ve başka zihinlerin varoluşu türünden konuları ele almış olan Ayer, Viyana çevresinin görüşleriyle İngiliz dilsel analizi arasında bir bağ kurma çabası içinde olmuştur.