Ana Sayfa Sosyoloji Albertus Magnus

Albertus Magnus

0

Albertus
Magnus

(1193-1280)

Dominiken tarikatına girerek Paris
Üniversitesi’nde bir kürsüde çalışmaya başladı.
Buradaki
en önemli öğrencisi, kendisinin “sağır öküz
lakabını verdiği Thomas Aquinas olacaktır.

Albertus
Magnus’un Bilgi Anlayışı

Albertus Magnus Platon ile Aristoteles arasında
bir uzlaşma aramıştır. Hem Platon’un hem de Aristoteles’in bilgi anlayışlarındaki
en temel kavram ruh kavramıdır. Albertus Magnus, insanın ruh ve bedenden
meydana geldiğini söylemektedir. Ruh, tözü gereği yalın bir formdur.
Ruh yalın anlamda akıldan ibarettir.

Ruhta etkin ve edilgin olmak üzere iki yön
bulunur ve bu da etkin ve edilgin akılla ilgili bir ayrımdır. Etkin akıl insanlarda
ortak değildir, Tanrı’nın aklından türemiştir. Edilgin akıl ise ruhun madde ile
ilişkisiyle ilgilidir.

Albertus Magnus’a göre, fizik ve matematik
nesnelerin bilinmesi, aklın duyular ile imgeleme dönmesi sonucunda ve bir tür
soyutlama ile mümkündür. Bununla birlikte metafizik veya ilahi nesnelerin,
bilgisi duyular üzerinden ve soyutlama gerçekleştirilerek elde edilemez.
Soyutlama aracılığıyla elde edilen bilgi, Tanrı’nın aydınlatıcı yardımı olmaksızın
gerçekleştirilemez.

Albertus
Magnus’ta Felsefe-İlahiyat Ayrımı

Albertus Magnus felsefe ile ilahiyatı
birbirlerinden kesin biçimde ayırır.
Metafizik
ilk Varlık olarak Tanrı ile ilgiliyken, ilahiyat, iman yoluyla bilinen Tanrı
hakkındadır.

Ortaçağ Felsefesi

Editör: Prof. Dr. Ayhan Bıçak & Yrd.
Doç. Dr. Serdar Uslu

Anadolu Üniversitesi Yayını, Yayın No: 2296

Ağustos 2011