Ana Sayfa Sosyoloji Akdağ’ın Eteklerinde Seyyidler ve Osmanlılar XV. Yüzyıldan XVII. Yüzyıla Lâdik Kazası

Akdağ’ın Eteklerinde Seyyidler ve Osmanlılar XV. Yüzyıldan XVII. Yüzyıla Lâdik Kazası

0

Mehmet
Öz – Akdağ’ın Eteklerinde Seyyidler ve Osmanlılar XV. Yüzyıldan XVII. Yüzyıla
Lâdik Kazası

II. İzzeddin Keykâvus (1246-1261) neslinden
gelenlerin kurduğu Kubadoğulları beyliği…

Keykâvus’un oğlu II. Mesud (…) Ölümü (1308)
üzerine de yerini oğlu Tacettin Altunbaş Gazi Çelebi alır.

Keykâvus’un torunu Taceddin Altunbaş Gazi
Çelebi tarafından kurulan beylik onun ölümünü (1340-1350 arası bir tarihte)
müteakiben ikiye bölünür.

Oğlu Keykubad Samsun, Kavak ve Lâdik’e hakim
olurken Lalası Emir oğlu Taşan Merzifon, Havza ve Vezirköprü yörelerinde
Taşanoğulları beyliğini kurmuştur (s. 30).

Ladik kazası köylerinin büyük çoğunluğu Lâdik
kasabasının eteğinde kurulduğu Akdağ’ın kuzeyinde, Lâdik kasabası ile bugünkü
Toptepe arasında yer alır.

XV. – XVII. yüzyıllarda Lâdik kazası
köylerinde de ekonomik faaliyetler büyük ölçüde hububat tarımına dayanıyordu ve
geçimlik bir tarım üretimi vardı.

Öz, Mehmet. (2007), “Akdağ’ın Eteklerinde Seyyidler ve Osmanlılar XV. Yüzyıldan XVII.
Yüzyıla Lâdik Kazası
,” Geçmişten
Geleceğe Samsun
, Ed. Cevdet Yılmaz, Cilt: 2, (s. 27-74), Samsun