Ana Sayfa Sosyoloji Ağız Araştırmaları ve Folklor

Ağız Araştırmaları ve Folklor

0

Zeynep
Korkmaz –
Ağız Araştırmaları ve Folklor

Ağız araştırmaları, Türk dilinin yüzyıllardır
yazı dilinden ayrı olarak, sözlü kaynaklarda, yani halk ağızlarında süregelen
dil değerlerini bilimsel ölçülerle ortaya koyma amacına dayanan çalışmalardır.

Wilhelm von Humboldt’un belirttiği üzere dil bir
ulusun manevi gücünün eseridir. Onun ruhunun dış görünüşüdür. Bir ulusun dili
ruhudur, ruhu da dilidir.

Korkmaz, Zeynep. (1973), “Ağız Araştırmaları ve Folklor,” 1.
Uluslararası Türk Folklor Semineri, Bildiriler Kitabı, (s. 126-130), Ankara
1974