Adam Olacak Çocuk: Kazım Karabekir (Tarihten Anekdotlar)

Ziya Gökalp’in “Şehit Haremi” şiirindeki Gerçek:

Uyu yavrum gözlerinde uyku var.
Sen büyürsen düşmanlara korku var
Baban şehit, yüreğinde oku var, 
Bu ok vatan kaygısıdır ninni…

“Sen büyürsen düşmanlara korku var” sözünün nasıl gerçek olduğunu, Kâzım Karabekir’in bir anısından dinleyelim:(1)

“Babam Van’da jandarma alay kumandanı iken, bir düğün ziyafetinde, Rus konsolosu ile yemekte ben yanyana oturuyordum, yıl 1887. Henüz beş yaşımı bitirmiştim. Konsolos tercümanı vasıtasiyle bana iltifat etti. Büyüyünce ne olacağımı sordu. Üstümde yaver süvari yüzbaşı elbisesi vardı. Kısaca hemen şu cevabı verdim :
— Kumandan olacağım.

— Alâ. Fakat kumandan olup ne yapacaksın?

— Düşmanları memleketimize sokmıyacağım.

Bu cevabım sofradakileri çok memnun etti. Konsolos babamı tebrikle, bana bir hediye göndereceğini kabulünü rica etti. Akşam üstü bir Rus kavası evimize geldi ve kutu içinde bir hediye getirdi. Fakat bu hediye bir patlayıcı madde imiş. Ne ibret değil mi “Sen büyürsen düşmanlara korku var” ne doğru imiş. Çünkü Paşa I. Dünya Harbinde Ruslara karşı Erzincan – Erzurum – Kars cephelerinde bu taarruzun asıl yükünü üzerine alarak sözlerini gerçekleştirdi.

(1) Kâzım Karabekir, Cihan Harbine Neden Girdik, Nasıl İdare Ettik, 1937, S: 198.