Abdüllatif Camii Nerededir, Tarihi, Mimari Özellikleri

Abdüllatif Camii

Mardin’de şehrin orta kesiminde, avlusunda medresesi bulunan Artuklu camii. Tamamen kesme taştan yapılmış olan caminin cümle kapısındaki kitabe­ye göre Hicri 772 (1371)’de, iki Artuklu sultanına hizmet etmiş olan Abdüllatîf b. Abdullah tarafından inşa yaptırılmıştır. İçerde, mihrap duvarındaki pencere üstlerini de dolaşan çok uzun bir vak­fiye kitabesi vardır. Bugünkü minare­si, 1846’da Musul Valisi Gür­cü Mehmed Paşa tarafından yaptırıl­mıştır.

Enine gelişen ana mekânının ortasın­da tromplu mihrap önü kubbesi, iki ya­na doğru, sivri beşik tonozlarla ikişer nef halinde açılır. Avludan ana mekâna, yan yana üç giriş kapısı bulunur. Avlu­nun doğusundaki giriş cümle kapısı olup Mardin’de en iyi korunmuş olan­lardandır. Batı girişi basittir. Avlunun kuzeyinde selsebilli bir eyvan eski gele­neği yaşatır. Avlunun kuzey kanadı kes­me taş payelere oturtulmuş sivri ke­merlerle açılan çapraz tonozlarla örtü­lüdür. Doğu ve batı kanatlarında iki kat halinde medrese bölümü yer alır. 1968’de avluda önemli değişiklikler yapıl­mış, kuzey kanadı da duvarla örülerek odalar haline getirilmiştir. Geç döneme ait minberi ağaç işçiliği ve dilimli köşk kubbesiyle dikkati çeker.

Diyanet İslam Ansiklopedisi