Din Psikolojisi

56.Dua İbadet Ve Dini Törenler

İnsan yapısı gereği dua eden bir varlıktır. Dünyanın her yerinde ve tarihin her döneminde insanlar dua etmiş, dua etmekte ve ilahi varlıkla iletişim kurarak O’na duygularını, düşüncelerini, gönüllerini açmakta, isteklerini sunmaktadır. Aynı şekilde inandıkları varlığa karşı sevgilerini, saygılarını, bağlılıklarını göstermek, O’nu yüceltmek üzere tapınma davranışında bulunmakta, ibadet etmektedir. Bu nedenle dua da, ibadet de evrensel bir özelliğe sahiptir. Bütün ilahi, beşeri ya da ilkel diye kabul edilen dinlerin hepsinde dua, ibadet ve dinî ritüeller, birey ve toplum hayatının ayrılmaz bir özelliği olarak yer almaktadır.

Din psikologları araştırmalarında dua, ibadet ve diğer dinî ritüellerin önemli psikolojik etkilerini açığa çıkarmışlardır. Olumlu kişilik özellikleri kazandırmada, ruh ve beden sağlığını koruma ve geliştirmede dinî uygulamalar, çok yönlü işevlere sahip bulunmaktadır. Ancak, dua ve ibadetin, dinî tören ve âyinin bu çok yönlü etkileri, dinî inançtan bütünüyle bağımsız değildir. Dinî inanç ve değerlere bağlanmadaki samimiyet, derinlik ve adanmışlık ölçüsünde, dua ve ibadetlerin etkileri kişiliği dönüştürücü ve yapılandırıcı olabilmektedir.