5 ERKEKTEN 1’İ 10 YIL İÇİNDE KALP HASTASI OLACAK! (Bilim ve Sağlık)

0
55

hiper_tansiyon.png” border=”0 RiskMAN Çalışması’na göre ülkemizde 3 hipertansiyon hastasının 1’inde diyabet de bulunuyor ve hipertansiyon hastalarında kalp hastalığı riskini düşüren tedaviye uyum yetersiz.

Buna bağlı olarak hipertansiyon hastalarında 10 yıl içinde koroner kalp hastalığı gelişme riski yüzde 13 iken bu oran erkeklerde yüzde 19’a çıkıyor. Yani hipertansiyonu olan 5 erkekten biri 10 yıl içinde koroner kalp hastası oluyor.

Veriler, Sanofi-aventis tarafından 2010 yılında Türkiye’nin 50 merkezinde başlatılan ve hastaların dokuz ay takip edildiği RiskMAN Çalışması’ndan.

Türk Kardiyoloji Derneği Gelecek Başkanı Prof. Dr. Ömer Kozan’ın koordinatörlüğünde yürütülen çalışmaya göre, ülkemizdeki hipertansiyon hastalarının yaklaşık yarısında kan yağlarının yüksekliği, kilo fazlası, kan şeker toleransının bozulması ile seyreden kalp krizi geçirme riskini yükselten metabolik sendrom bulunuyor. Yine çalışma sonuçlarına göre 3 hipertansiyon hastasından 1’inde şeker hastalığı, 5 hipertansiyon hastasından 1’inde obezite bulunuyor ve 6 hastadan 1’i sigara içiyor.

Hipertansiyon, kalp hastalığı gelişimine neden oluyor. Ayrıca hipertansiyon hastalarında kan yağlarının yüksek olması, şeker hastalığı ve aşırı kilo gibi kalp sağlığını tehlikeye atan diğer durumlar hipertansiyonu olmayan kişilerden daha yüksek oranlarda görülüyor. Hipertansiyon hastalarında gelecekteki kalp krizi riskini azaltmak için bugünden önlem almak gerekiyor.

Ülkemizde hipertansiyon hastalardaki kalp hastalığı riskini düşürmeye yönelik tedavinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan RiskMAN çalışması, ülke çapında 50 merkezde gerçekleştirildi ve 1023 hasta değerlendirildi. Çalışmanın amacı hipertansiyonu olan hastaların geçmiş bir yıl içinde nasıl tedavi edildiği ve çalışmaya alındıktan sonra dokuz aylık süre içinde kalp hastalığı gelişme risklerinde bir değişiklik olup olmadığının araştırılmasıdır.

5 ERKEKTEN 1’İ 10 YIL İÇİNDE KALP HASTASI OLACAK!

RiskMAN Çalışması’nın sonuçlarına göre hipertansiyon hastalarının verilen tedaviye uyma oranlarının istenen düzeylerde olmadığı anlaşıldı. Yanı sıra diyet önerilerine uyma, sigaranın bırakılması ve egzersiz yapma oranları ise olması gerekenden çok daha düşük çıktı. Sonuçta değerlendirilen 1023 hastaya göre 5 hipertansiyon hastasından 1’inin kan basıncı ve 3 hastadan 1’inin kan şekerinin olması gerekenden yüksek. Çalışmaya göre hipertansiyon hastalarının yarısından fazlasının kan yağları yüksek ve kiloları fazla. Ayrıca 4 hastadan biri düzenli şekilde egzersiz yapmıyor.

ÖNERİLERE UYULURSA, RİSK YÜZDE 40 AZALIYOR!

Hipertansiyon hastaları önerilere uydukları takdirde koroner kalp hastalığı gelişme riskleri azalıyor. Dokuz aylık takip süresince hastaların yüzde 40’ında risk azalması görüldü. Takip başlangıcında hastaların yüzde 41’inde yüksek ve çok yüksek risk bulunurken, 9 aylık takipte bu oran yüzde 20’ye düştü. Sonuç olarak hastalar, hipertansiyon ilaçlarını ve gerekiyorsa lipid, şeker ilaçlarını kullanırsa, diyet ve egzersiz önerilerine uyarsa koroner kalp hastalığı riskini düşürüyor.