19. Yüzyıl’ın İkinci Yarısında Samsun’da Deniz Ulaşım

İlhan
Ekinci –
19. Yüzyıl’ın İkinci Yarısında Samsun’da Deniz Ulaşım

Karadeniz ticareti

16. yüzyılın sonuna kadar yapılan tahrirlerde
Samsun iskelesinin geliri düzenli şekilde artmıştı (s. 113).

(Karadeniz) Küçük Kaynarca Antlaşması’na
kadar da fiili olarak Karadeniz bir Osmanlı gölü olarak kaldı.

(Osmanlı Devleti) 1829 Edirne Antlaşması
sonrası denizi bütün devletlerin serbest ticaretine açtı (s. 114).

Yabancı bandıralı vapurlar Osmanlı
karasularında 1820’lerden itibaren işlemeye başlamışlardı. 1833’te Odessa
Kumpanyası Karadeniz yoluyla İstanbul’a bir gemi gönderdi (s. 116).

Ekinci, İlhan. (2007), “19. Yüzyıl’ın İkinci
Yarısında Samsun’da Deniz Ulaşım,” Geçmişten
Geleceğe Samsun
, Ed. Cevdet Yılmaz, Cilt: 2, (s. 113-141), Samsun