Din Psikolojisi

1.Din Psikolojisinin Tanımı

 

Din Psikolojisi, bireylerin kutsal kabul ettikleri varlık(ya da varlıklar)la ilişki çerçevesinde ortaya koydukları her türlü söz, tecrübe ve davranışı tecrübî(empric) yöntemle araştıran bir disiplindir. Bireylerin ruhsal yaşantıları ve davranışları içerisinde ortaya çıkan “dinî olgular” Din Psikolojisinin temel ilgi alanıdır. Özellikle kişilerin yaşadıkları dindarlığı anlamaya odaklanmış olması bakımından Din Psikolojisinin kendine has bir konusu ve alanı vardır.

 

Din Psikolojisi, bireylerin yaşadıkları dinî hayatı oluşum, yapı, gelişim şartları ve süreçleri, sonuçları ve etkileri açısından ele alan bir bilim dalıdır. Din olgusunu insan bilincindeki yapılanması, ruhsal tecrübe ve davranış olarak kendini ifade edişini çok çeşitli yönleriyle tespit ve tasvir etmeye çalışır. Daha sonra da, bunların en doğru yorumlarına ulaşılmaya çalışılır. Dindar bireyi ya da grubu içten, ruhsal yönüyle anlama gayreti içerisinde olan din psikolojisi, kendine ait bakış açısıyla diğer din bilimlerinden ayrılır.