Züheyr bin Ebu Sulme Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

24

ZÜHEYR b.EBU SULME ( ? – 634)

Arap, şair. Muallakat-ı Seba adlı mecmuaya şiirleri giren yedi ünlü şairden biridir.

Medine yakınındaki Müzeyne kasabasında doğdu. Doğum tarihi ve ölüm yeri bilinmiyor. Mudar kabilesinden birçok şair yetiştirmiş bir ailedendir. Yaşamını Hacir’de geçirdi. Hz.Muhammed’e ürtlti Bürde kasidesini yazan tanınmış Arap şairi Ka’b’ın babasıdır. Aynı zamanda iyi bir savaşçıydı. Bir yağmada ele geçirilenleri dağıtırlarken, kendisine haksızlık yapıldığını görerek bir süre oymağından ayrı yaşadı.

İslam öncesi Arap şairlerinin yazdığı ve Kâbe duvarlarına asılan Muallakat-ı Seba’Askı (Yedi Askı) kasidelerden biri de onundur. Şiirlerini anlaşılır bir dille yazmaya özen göstermiştir. Güç kavranır sözcüklere yer vermemiştir. Genellikle öğretici, öğüt veren şiirler yazmıştır. Söylentiye göre, ayda bir kaside yazar, bir yılda da kusursuz hale getirirmiş. Şiirlerinin çoğu Almanca’ya çevrilmiştir.

•    YAPITLAR (başlıca): Muallakat, (ö.s), Cafer Ahmed en-Nehhas (yay.), 1905, (Yedi Askı, 1943).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi