Ziya Gökalp Şiirleri Şehit Haremi


Şehit Haremi

Uyu yavrum,uyanacak günler var;
Yarınları gözetleyen dünler var;
Baban şehit, izlerinde ünler var;
O izlerde sen de dolaş ninni!
Öç gününe tezce ulaş,ninni!

Uyu yavrum, yine şimsek çakıyor,
Şehit baban gelmiş bize bakıyor
Yarasından kızıl kanlar akıyor
Bu yarayı dur bağlayım ninni!
Sen ağlama ben ağlayım ninni!

Uyu yavrum uğur değil yas tutma
Beybabanın öğüdünü unutma
Şimdi uyu yarın hasmı uyutma
Uyudukça gücün artar ninni!
Çabuk büyü, yurdu kurtar ninni!

Uyu yavrum gözlerinde uyku var
Sen büyürsen düşmanlara korku var
Baban şehit yüreğinde oku var,
Bu ok vatan kaygısıdır ninni!
Borcun evlat saygısdır ninni!

Uyu yavrum tepesinde haç yatan
Camiler var… bu mu seni ağlatan?
Dayanamaz çignenmeye bu vatan?
Camilere götür hilal ninni!
Hem yurdu hem öcünü al, ninni!

Ziya Gökalp