Ziya Gökalp Kimdir, Hayatı, Eserleri, Görüşleri

29

Mehmet Ziya Gökalp. Şair, fikir adamı, sosyolog (23 Mart 1875, Diyarbakır-Çermik – 25 Ekim 1924, İstanbul), yapıtları ve görüşleriyle Türkçülüğü ve Türk milliyetçiliğini önemli ölçüde etkileyen Türk toplumbilimci, yazar, şair ve siyasetçidir. Meclis-i Mebusan’da ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekilliği yapmıştır. “Türk millîyetçiliğinin babası” olarak da anılır.