Sosyologlar

Ziya Gökalp’in Hayatı

Ziya Gökalp 23 Mart 1876 yılında Diyarbakır’da doğdu. ilk, orta ve lise eğitimini Diyarbakır’da tamamladı.

Yüksek öğrenim için istanbul’daki Baytar Mektebi’ne 1896 yılında kayıt yaptırdı. Ancak bu okuldan mezun olmadan ayrılmak zorunda kaldı.

1900-1909 yılları arasında Diyarbakır’da yaşadı ve kendisini sosyal bilimler alanında yetiştirdi. 1909’da Selanik’te yapılan ittihat ve Terakki Partisi Kongresi’ne

Doğu illerini temsilen katıldı. Selanik’te başladığı parti ve sosyoloji çalışmalarını 1912’den itibaren istanbul’da sürdürdü. Bu sırada milletvekili oldu.

1914 yılında Sosyoloji Kürsüsü’nü kurarak üniversitede “içtimaiyat” dersleri vermeye başladı. 1919’da tutuklanarak Malta’ya gönderildi. Malta dönüşü

Ankara yönetimine katıldı ve 1923’te yeniden milletvekili oldu. Türk sosyolojisinin Kurucusu Ziya Gökalp 25 Ekim 1924’te istanbul’da öldü.