Zilzal Suresi Meali, Anlamı, Kaçıncı Sure, Kaç Ayet, Konuları, Nüzulü

Zilzâl Suresi

“Yerin sarsılması” manâsına gelen “Zilzâl” Kur’ân-ı Kerimde 99. suresidir, Medine’de inmiş olup 8 âyettir. Surenin adı
1. âyette geçer.

Zilzal suresinde, kıyametin vukuu sırasında dünyada meydana gelecek bazı hâdiseler özetlenerek o zaman insanların kabirlerinden grup grup çıkacakları ve zerre kadar iyilik işleyenlerin de, zerre kadar kötülük işleyenlerin de yaptıklarının karşılığını âhirette eksiksiz görecekleri belirtilir.

Zilzâl Suresi Meali:

  1. Arz o sarsıntısiyle sarsıldığı
  2. Ve Arz ağırlıklarını çıkardığı
  3. Ve insan “noluyor buna?” Dediği vakit
  4. O gün bütün haberlerini anlatır
  5. Çünkü rabbın ona vahy eylemiştir
  6. O gün insanlar, amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek üzere bölük bölük çıkacaklardır.
  7. Ki her kim zerre mikdarı bir hayır işlerse onu görecek
  8. Her kimde zerre mikdarı bir şerr işlerse onu görecek