Nedir ?

Zikir Nedir, Ne Demektir, Çeşitleri, Hakkında Kısa Bilgi

Zikir, Zikr (ar. i.)

Zikr, anmak demektir. Kur’ân-ı Kerim’de Cenâb-ı Hakk’ı anmak ve namaz kılmak anlamında geçmektedir. Tasavvufun esma (isimler) ve süluku kabul eden tarikatlarında Cenâb-ı Hakk’ın bin bir isminden birini veya birkaçını belli miktarda veya sayısız olarak devamlı surette ve muayyen bir edâ iie, sallanarak ayakta veya oturarak okumaya denir. Zikir de, zikir yapanların hal ve durumlarına göre, dilin zikri, kalbin zikri, ruhun zikri ve sırrın zikri gibi derecelere ayrılır. Namaz da dahil olmak üzere, her çeşit ibadet Cenâb-ı Hakk’ı hatırlattığı için, bir anlamda zikir sayılmaktadır. Ayrıca, medh ü senâ ve dua-niyâz zikri diye de iki çeşit zikir vardır.

İlgili Makaleler