Nedir ?

Zengiler Atabeyliği Kurucusu, Kısa Tarihi, Hakkında Bilgi

Zengiler. H. 521/1127 – H. 629/1222 yılları arasında El-cezire (Mezopotamya) ve Suriye’de hüküm sürmüş Müslüman-Türk hanedanıdır.

Hanedanın kurucusu İmadeddin Zengi, Sultan Melikşah’ın ileri gelen kumandanlarından Haleb Valisi Aksungur’un oğludur. İrak Selçuklu Sultanı Mahmud H.521/1127’de Zengi’yi Musul’a vali ve iki oğluna atabeğ tayin etmişti. Zengi Selçuklular’ın içinde bulundukları durumdan yararlanarak Musul atabeğliği hanedanını tesis etti. Zengi’nin H. 539/1144 tarihinde Urfa’yı haçlılardan alması ona Sünnf İslâm dünyasında haklı bir şöhret kazandırdı. Zengi’den sonra oğulları Nureddin Mahmud ve Seyfeddin Gazi geçti. Zengiier’in Musul’daki kolları H. 619/1221’de vezir Bedreddin Lu’lu’nun iktidarı ele geçirmesiyle sona erdi. Dımaşk’daki kol ise Eyyubiler tarafından ortadan kaldırıldı.

İlgili Makaleler