Zellig Harris Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

HARRİS, Zellig Sabbetai (1909)

ABD’li dilbilimci. Amerikan Yapısalcılık’ı adı verilen dilbilim kuramının temsilcilerindendir.

23 Ekim 1909’da Rusya’da Baha’da doğdu. Dört yaşında ailesiyle birlikte ABD’ye gitti. 1921’de ABD uyruğuna geçti. Öğrenimine Pennsylvania Üniversi-tesi’nde başladı. 1930’da lisans, 1932’de lisansüstü derecelerini yaptı. 1934’te doktorasını tamamladıktan sonra aynı üniversitede dilbilim dersleri vermeye başladı. 1947’de profesör oldu.

ilk çalışmalarında Amerikan Dilbilim Okulu ya da Amerikan Yapısalcılık’ı diye adlandırılan dilbilim kuramının kurucularından Leonard Bloomfield’den etkilenmiştir. Sami dillerini ve Amerika yerlilerinin dillerini incelemiş, bu dillerdeki genel dilbilim ilkelerini saptamaya çalışmıştır. 1951’de Methods in Structural Linguistics (“Yapısal Dilbilimde Yöntemler”) adıyla yayımlanan incelemesinde sesbilimin (fonoloji), biçimbilimin (morfoloji) ve sözdizimin (sentaks) ilkelerini saptayarak İngilizce, İbranice ve Svahili gibi farklı dillere uygulamıştır.

Harris dağılımsa! dilbilim (distributional linguistics) ya da dağılımcılık (distributionalism) adını alan ve Bloomfield’den kaynaklanan yaklaşım üstünde çalışarak bunu geliştirmiştir. Yapısal dilbilimin bir türü olan bu yaklaşım, konuşma akışı içindeki öğelerin dağılışı ya da düzenlenişini dilbilimin ana araştırma alanı yapar. Dilin kökenini, konuşanın konumunu ve anlam oluşumunu çözümleme dışı bırakarak dili betimleyici (descriptive) bir yöntemle ele alır. Konuşma akışı içinden derlenen bir örnekler bütününden ya da bütünceden (corpus) yola çıkarak çeşitli düzeylerdeki öğeleri – sesbilimsel, biçimbilimsel ve sözdizimsel karşılıklı bağımlılıkları açısından – inceleyerek dilin yapısını ve işleyiş kurallarını ortaya koymayı amaçlar.