Ana Sayfa Edebiyat Edebiyat Sözlüğü Z Harfi Nedir Ne Demektir, Eski Türk Alfabelerinde Z Harfi

Z Harfi Nedir Ne Demektir, Eski Türk Alfabelerinde Z Harfi

0

Z

Türk alfabesinin 29., Arab harfli Osmanlı alfabesinin onbirinci (zel), onüçüncü (ze), onsekizinci (dad) ve ondokuzuncu (zı) harfleri.

Göktürk alfabesinde bir “z” harfi vardır ve bu kelime sonunda kullanılır. Sogod yazısında z ve j aynı işaretle gösterilirler. Osman!ı alfabesinde Arabça ve Farsça kökenli kelimelerde bulunan z karşılığı harfler asıl değerleriyle kullanılmışlardır. Latin harfli bugünkü alfabemizde bütün bu harfler tek z sesiyle temsil edilirler.