Yusuf Ziya Paşa -Gürcü- Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

YUSUF ZİYA PAŞA (? – 1819)

Osmanlı sadrazamı. III.Selim ve II. Mahmud dönemlerinde dokuz yıla yakın sadrazamlık yapmıştır.

Doğum tarihi ve yeri bilinmiyor. Sakız Adası’nda öldü. Gürcü asıllı olup mirahur Mustafa Paşa’nın kölesiydi. Azad edildikten sonra vezaret kâtipliklerinde bulundu. Daha sonra Halil Hamid Paşa’nın silahtarlığını yaptı. 1785’te Maden emini oldu. 1793’te vezirliğe yükseldi. 1794 başında Diyarbakır valiliğine atandı. Kasım 1794’te ek olarak Erzurum valiliği, 1796’da yine ek olarak Çıldır valiliği verildi. Aynı yıl Trabzon valisi oldu. 1798’de Fransızlar’m Mısır’a saldırması üzerine, 30 Ağustos 1798’de sadrazamlığa getirildi. Fransızlarla yaptığı savaşlarda yenilgiye uğrayarak 1799’da İstanbul’a döndü. 24 Nisan 1805’te azledilmesinden sonra Trabzon valiliğine gönderildi. Mart 1807’de Erzurum valisi ve Şark seraskeri oldu. Ardından Bağdat, Basra, Konya ve Halep valiliklerinde bulundu. II.Mahmud’un tahta çıkışından sonra 1 Ocak 1809’da ikinci kez sadrazamlığa atandı. Ordunun başında Rumeli’de bulunduğu sırada, 10 Nisan 1811 ’de azledilerek mallarına el konuldu. Vezirliği kaldırılarak Dimetoka’ya sürüldüyse de sonradan vezirliği geri verildi ve Aralık 1815’te Eğriboz ve Karlıili sancakları muhafızı oldu. 1817’de Sakız Adası muhafızlığına atandı ve orada öldü.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi