Yusuf bin Taşfin Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

YUSUF b.TAŞFİN (1010-1106)

Murabıtlar hükümdarı. Murabıtlar Devleti’nin gerçek kurucusu ve en büyük hükümdarıdır.

Doğum yeri bilinmiyor. 4 Eylül 1106’da Merakeş’te öldü. Senegal Nehri’nin kuzeyindeki Lamtuna kabilesindendi. Murabıt hükümdarlarından Ebubekir b.Ömer’in 1050’li yıllarda giriştiği savaşlarda orduya komuta etti. Fas’ın güney taraflarını ele geçirdi. Ebubekir, çölde yaşayan Litamlılar arasında anlaşmazlık çıkınca, alınan yerlerin yönetimini Yusuf’a bırakıp Litamlılar’ın üzerine gitti.

Yusuf, ilk iş olarak 1062’de ünlü Merakeş kentini kurdu. Ertesi yıl Zenata grubuna bağlı Mugansır’m elinde bulunan Fas’ın tümünü ele geçirdi. Ebubekir 1073’te saltanatı Yusuf’a bırakmak zorunda kaldı. Yusuf, Kuzey Afrika’da ilerleyerek 1084’te uzun süren bir kuşatmadan sonra Septe’yi fethetti. Ülkesinin sınırlarını Atlas Okyanusu’ndan Tunus’a kadar genişletti.

Bu sıralarda, Kastilya Kralı VI.Alfonso ile Ara-gon ve Navarra Kralı I.Sancho birleşerek Müslüman-lar’ı Endülüs’ten (İspanya) çıkarmak istiyorlardı. Bu durum karşısında İşbiliyye (Sevilla) Emiri el-Mutemid, Murabıtlar’dan yardım istedi. Yusuf, 1086 Ağustos’unda Septe Boğazı’nı geçerek Ispanya’ya çıktı. Zallaka’da, Kastilya ve Aragon krallarını yenerek büyük bir zafer kazandı. Ancak Merakeş’te yerine naip olarak bıraktığı oğlunun ölüm haberini alınca ordusunu Sîr b.Ebubekir’in komutasına bırakıp geri döndü. Ispanya’yı yönetimi altma alması için, Gazzali ile Ebubekir el-Turtusi’den aldığı mektup üzerine 1090’da yeniden Ispanya’ya gitti. Dört yıl içinde Saragosa dışındaki emirlikler Murabıtlar’ın eline geçti. Çok yaşlanmış olan Yusuf, küçük oğlu Ali’yi 1103’te veliaht seçti. Endülüs’ün yönetimine bir düzen getirmek için, tüm vali ve kadıların Lamtuna kabilesinden olmalarına dikkat etti. On yedi bin kişilik bir orduyu da önemli bölgelere dağıtarak sürekli hazır tuttu. Sınır boylarının korunması görevinin ise Endülüslüler’e verilmesini önererek Merakeş’e döndü, kısa süren bir hastalıktan sonra öldü.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi