Yunus Nadi Abalıoğlu kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

32

Yunus Nadi Abalıoğlu kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1880-1945)Fethiye’de doğdu. Öğrenimini Galatasaray lisesinde tamamladı. Bir süre Hukuk Fakültesi’nde okudu. Malûmat (1900) dergisinde ilk yazılarını yayımladı. II. Abdülhamid yönetimine karşı gizli bir örgüt kurduğu savıyla üç yıl Midilli Kalesi’nde sürgün kaldı. Meşrutiyetten sonra İstanbul’a dönünce ikdam, Tasvir-i Ef­kâr gazetelerinde yazdı. Selânik’te kendi yayımı Rumeli gazetesinde başya­zarlık yaptı (1908-1911). Osmanlı Mebusan Meclisi’ne Aydın’dan milletve­kili seçildi. Yenigün gazetesini kurdu (2 Eylül 1918). İngilizlerin İstanbul’u işgal etmeleri üzerine Anadolu’ya geçti. Gazetesini Ankara’da yayımlamaya başladı. Cumhuriyetten sonra Cumhuriyet gazetesini kurdu (7 Mayıs 1924), ölümüne değin gazetesinin başyazarlığını yaptı. Yapıtları arasında, İhtilal ve İnkılâb-ı Osmanî (1908), Ankara’nın İlk Günleri (1955) anılabilir.

Kaynak: Çağdaş Türk Edebiyatı , Meşrutiyet Dönemi 2, Şükran KURDAKUL, 1994, Evrensel Basım Yayın.