Yüksek İşlevli Otizm Nedir, Belirtileri, Hakkında Bilgi

Yüksek işlevli otizm

Yüksek işlevli otizm beceri seviyeleri yüksek olan otistikler için kullanılan resmî olmayan bir terimdir.  Yüksek işlevli otizm olanlar için bir başka tanım da IQ’larının 85’in üzerinde olmasıdır. Tanımlaması üzerinde bir uzlaşı yoktur ve yüksek işlevli otizm ile Asperger sendromunun örtüşüp örtüşmediği çok açık değildir.

Sınıflandırma

Yüksek işlevli otizm DSM-IV-TR ve ICD-10’da tanı olarak belirtilmemiştir.

Özellikleri

Yüksek işlevli otizm olan kişiler zekâ geriliği göstermezler; IQ’ları ortalama ya da ortalamanın üzerindedir. Her ne kadar yeterli bir sözcük hazneleri olsa da genellikle anlama yetenekleri nörotipik akranlarının gerisindedir. Tipik olarak konuşmada daha az duygusal içerik kullanırlar, ve dinleyicilerin sıkıldığında ya da konudan uzak kaldıklarında gösterdikleri sözel olmayan işaretleri anlamada daha az başarılıdırlar.