Yesarî Asım Arsoy kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

23

Yesarî Asım Arsoy kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1900) Türk besteci. Cumhuriyet döneminin tanınmış şarkı ve fantezi bestecilerindendir. Drama’da doğdu, ilk ve ortaöğrenimini orada tamamladı. 1917’de ailesi Rumeli’den Adapazarı’na göç etti. 1920’de İstanbul’a yerleşti. Antalya, İzmit ve İstanbul’da çeşitli büro işlerinde çalıştı. 1930’dan sonra musiki dersleri verdi. Solak olduğu ve sol elle ud çaldığı için, Yesarî adıyla tanınmıştır.

Musikiye önce saz, sonra udla başladı. Çeşitli saz sanatçılarından ders aldı; İstanbul’da İzzeddin Hümâyî Elçioğlu’dan Türk Musikisi ile ilgili bilgiler edindi; İzmit’te çalıştığı süre içinde de besteci Zeki Arif Ataergin ile Fehmi Tokay’dan yararlandı. 1929’dan başlayarak bestelediği şarkılarla ilgi çekti. 1930’dan sonra şarkıları plağa alınmaya başladı; eserlerinin çoğunu kendisi plağa okudu. Sahnede, radyoda okumaktan kaçman Arsoy’un kendine özgü bir okuyuşu vardır.

Şarkılarıyla olduğu kadar, gündelik konuların işlendiği fantezileriyle de tanınmış bir bestecidir. 1930 ve 1940’lar, şarkı türünün, yerini daha hafif bir tür olan fantezi ve bıraktığı bir dönemdir. Arsov’un kimi­leri kantoya benzeyen fantezileri ve birçok şarkısı bu dönemde çok tutulmuştur.

Verimli bir bestecidir ve genellikle belirli ma­kamları özgün bir yaklaşımla kullanır. Geleneksel şarkı anlayışını sürdürmeye çalıştığı eserleri de vardır. Bu anlayış içinde bestelediği şarkıları en başarılı eserleridir. En iyi şarkısı sayılan, Hüseynî makamın­daki “Fâriğ olmam meşreb-i rindaneden” bu tür eserlerine bir örnektir. 250 kadar şarkı ve fantezi bestelemiştir.

YAPITLAR (başlıca):

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 8. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983