Yeremya Peygamber Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

YEREMYA (İÖ. 7. yy)

İbrani peygamberi. Tanrısal yıkımdan kurtulmak için İsrailoğulları’na doğrulukla, erdemle, iyilikle davranmalarını öğütlemiştir.

Filistin’de doğdu, Mısır’da öldü. İsrailoğullan’ mn yaşama biçimini, davranışlarım konu edinen ve Kutsal Kitap’ta. 52 bölümlük öğütleri, 5 bölümlük de şiirleri vardır. Geleneklere, tanrısal bildirilere aykırı davranan İsrailoğulları’nın, yakın bir gelecekte, büyük bir yıkıma uğrayacaklarını, bundan kurtulabilmek için de iyilikle, kardeşlik duygularıyla, erdemle iş görmelerini, her türlü kötülükten uzak kalmalarını, Kutsal Kitap’a uymalarını öğütledi. Onun öğütlerinden öfkelenen yöneticiler, kendisini, sapkınlıkla suçladılar ve sözlerinin geçersizliğini ileri sürdüler. Bunun üzerine Yeremya ülkesinden ayrılarak Mısır’a gitti, orada düşüncelerine karşı çıkan Yahudiler’ce öldürüldü.

Yeremya’nın Kutsal Kitap’ta bildirilen sözlerine göre Israiloğulları doğruluktan sapmış, ortalığı yalan, vurgun, saygısızlık, utanç verici olaylar, kan dökücülük, hırsızlık, düşmanlık ve geçimsizlik kaplamıştır. Bu nedenle yeryüzünün, özellikle İsrailoğulları’mr yaşadıkları, bir bölgesinde yıkım olacak, insanlar sürünecek, yaptıklarının karşılığım çok ağır biçimde ödeyeceklerdir. Yeremya’nın uyarılarından kısa bir süre sonra Babilliler ve Kaideliler İsrail ülkesine saldırarak her yanı yağmaladılar, halkı kılıçtan geçirdiler, sağ kalanları da tutsak edip sattılar.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi