33Sosyoloji Sözlüğü

YENİ ROMAN

YENİ ROMAN

 

1950 sonrasında Fransız edebiyatında Alain-Robbet
Grillet, Nathalie Sarraut, Claude Simon, Michel Buttorgibi romancı­ların
öncülüğünde meydana çıkan ve ro­manda neyin anlatıldığından çok, anlatımın
şekline, tekniğe önem veren edebî hare­ket!

Yeni Roman akımında önemli olanın, dilin işlenişi ve
edebî eserde dilin oynadığı fonksiyon olduğu fikrinden yola çıkılarak, roman
kahramanlarının karakterlerinin okuyucuya, onların eser içindeki konuşma­larıyla
verilmesi gerektiği söylenir. Yeni Romancılar, Hugo, Balzac, Flaubert gibi
kendilerinden Önceki büyük romancılarda görülen, karakterleri tasvir yoluyla,
roman­cının kendi bakış açısından verme tavrının yanlışlığını iddia ederek,
eser kahramanla­rını olaylar karşısındaki görüş ve duyuşları­nı ifade ediş
tarzlarıyla, diyaloglanyla ta­nıtma metodunu denerler. Onların romanla­rında
şahıslar okuyucunun gözünde, roman içindeki diyaloglanyla gelişir, büyür veya
küçülürler.

(SBA)