Yazı Devrimi Ne Zaman, Niçin Yapılmıştır, Amacı, Hakkında Bilgi

Yazı Devrimi

Türkler tarih boyunca en yaygın biçimde Orhun Alfabesi, Uygur Alfabesi, Arap Alfabesi gibi yazı sistemlerini kullandılar. İslam Uygarlığı’mn kabulünden itibaren küçük bazı değişikliklerle kullanılmış olan Arap Alfabesi Türkçenin ses yapısına uymuyor, eğitim – öğretimde güçlüklere yol açıyordu. 2. Meşrutiyet’ten sonra Arap yazısında çağdaş isteklere uygun biçimde bazı değişiklikler yapma girişimi de sonuç vermemişti. Sarayburnu Parkı’nda yaptığı konuşmada Mustafa Kemal, yeni yazıyla ilgili görüşlerini ilk kez halka duyurdu. Bu konuda, “Bizim ahenkli, zengin dilimiz yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir. Yüzyıllardır kafalarımızı demir çerçeve içinde bulundurarak anlaşıl mayan ve anlayamadığımız işaretlerden kendimizi kurtarmak ve bunu anlamak mecburiyetindesiniz” dedi.

1 Kasım 1928 tarihinde Yeni Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında kanun, TBMM’de kabul edildi. Yeni harflerle ilgili yasa kabul edildikten sonra Millet Mektepleri açılarak halka yeni yazı öğretildi. Türkçeye uygun yeni alfabenin yardımıyla okur yazar nüfusun sayısı hızla yükseldi.